Registrace studentů JU na antigenní testy pro COVID-19 / Student registration for COVID-19 antigenic tests

Centrální systém testování je k dispozici pouze studentům s platným zdravotním pojištěním, které pokrývá také preventivní testování (student má přiděleno rodné číslo / číslo pojištění).
The central testing system is available only to students with valid health insurance covering preventive testing (students with national identification number / insurance number).

K preventivnímu testování je možné se registrovat max. jedenkrát za tři dny (zdravotní pojišťovny proplácejí testy max. jedenkrát za tři dny).
You may register for preventive testing only once every three days at the most (health insurance companies reimburse the cost of performing tests only once every three days at the most).

Zrušení předchozí registrace můžete provést zasláním požadavku na zrušení na adresu: antigen.jcu@seznam.cz
You can cancel your previous registration by sending a cancellation request to: antigen.jcu@seznam.cz

Vyberte si den a čas odběru. Dostavte se k odběru přesně v uvedený čas na dané odběrové místo.
Choose the day and time of sampling. Arrive for sampling on time at the sampling point!
Adresy a mapy odběrných míst:
Rektorát - Branišovská 1646/31a, 370 05 České Budějovice
Pedagogická fakulta - Dukelská 245/9, 370 01 České Budějovice
Zdravotně sociální fakulta - J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
Addresses and maps of sampling points:
Rectorate - Branišovská 1646/31a, 370 05 České Budějovice
Faculty of Education - Dukelská 245/9, 370 01 České Budějovice
Faculty of Health and Social Sciences - J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice